Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Osiguranje je sredstvo zastite od finansijskog gubitka. To je oblik upravljanja rizicima, koji se primarno koristi za zastitu od rizika od kontingenta ili neizvesnog gubitka. Entitet koji osigurava osiguranje poznat je kao osiguravac, osiguravajuca kompanija, nosilac osiguranja ili osiguranik. Lica ili entitet koji kupuje osiguranje poznat je kao osiguranik ili kao osiguratelj. Transakcija osiguranja podrazumijeva osiguranika da preuzme garantovan i poznat relativno mali gubitak u vidu placanja osiguranju u zamjenu za obecanje osiguranja da nadoknadi osiguranika u slucaju pokrivenog gubitka. Gubitak moze biti ili ne mora biti finansijski, ali on mora biti sveden na finansijske uslove, a obicno ukljucuje nesto u kojem osiguranika ima osiguranu kamatu utvrdenu vlasnistvom, posedovanjem ili vec postojecim odnosom. Osiguranik primi ugovor, nazvan polisu osiguranja, u kojem su navedeni uslovi i okolnosti pod kojima osiguravac ce nadoknaditi osiguranika.

Visina novca koju osiguravac osigurava osiguranju za pokrice utvrdenu u polisu osiguranja naziva se premija. Ako osiguranika dozivi gubitak koji je potencijalno pokriven politikom osiguranja, osiguranika podnosi zahtev osiguraniku za obradu pomocu potrazivanja. Osiguravac moze osigurati sopstveni rizik uzimajuci reosiguranje, pri cemu se druga kompanija za osiguranje slaze da nosi odredeni rizik, narocito ako primarni osiguravac smatra rizik prevelikim za to. Kineski i vavilonski trgovci su praktikovali metode za prenos ili distribuciju rizika jos od 3. i 2. milenijuma pre nove ere. 1 Kineski trgovci koji su putovali sa izdajnickim rijecnim brzicama bi redistribuirali svoje proizvode preko mnogih brodova kako bi ogranicili gubitke zbog bilo kojih pojedinacnih brodova . Vavilonci su razvili sistem koji je zabelezen u cuvenom Kodeksu Hammurabi, c. 1750. godine pre nove ere, a vezbali su ih raniji mediteranski jedrilicari. Perihal Perkembangan Asuransi

Komentar

Postingan Populer